עמותת קרן אור לילדינו


קרן אור לילדינו רוצה להודות מקרב לב לא רק לכל המתנדבים אלא גם לשותפים עסקים על תרומתם עדיבה!

השותפים היקרים שלנו

אם עזרה לאחר זה המוטו שלכם,

בוא והצטרפו אלינו כמתנדבים!
הרשמה כמתנדב
Messenger
Telegram
WhatsApp
Mail
Phone
לתרום